Gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door My Flower Days. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar My Flower Days. My Flower Days biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, handelaars en/of bijdragers van Inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, bezoek dan de Website niet en maak geen gebruik van Diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zullen ook onder de Gebruiksvoorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Site na het bekendmaken van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN.

Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u ons toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u enige wet in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Dienst.

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment iemand om welke reden dan ook de dienst te weigeren.

U erkent dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) wijzigingen kan inhouden om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer zij via netwerken wordt verzonden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is voor uw eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend te uwer informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij verbinden ons er niet toe om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Site. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons retourbeleid te lezen.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet monitoren, controleren of invoeren.

U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van Optionele Hulpmiddelen van Derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, gebeurt volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient zich ervan te vergewissen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en) die de tools aanbiedt (aanbieden).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal bevatten dat door derden wordt geleverd.

Links van derden op deze Website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Alle klachten, claims, bezorgdheden of vragen met betrekking tot Derden Producten moeten worden gericht aan de Derde Partij Aanbieder.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN.

Als u bepaalde specifieke inzendingen doet (bijv. inzendingen voor wedstrijden) in antwoord op ons verzoek of creatieve ideeën, suggesties, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") indient zonder ons verzoek, stemt u ermee in dat wij de Opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde en zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij of op deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website zouden kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op enigerlei wijze misleiden over de herkomst van uw Commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Opmerkingen over producten op deze website kunnen door de oorspronkelijke leverancier worden geëxporteerd.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze Site of Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is op eender welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie over de Dienst of verwante websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele in de Dienst of op een verwante website vermelde actualiseringsdatum mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of geactualiseerd is.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan onwettige activiteiten; (c) om een internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verzenden; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt wordt of gebruikt kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet verstoort; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of verwante websites te beëindigen indien u één van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u ter beschikking worden gesteld via de Dienst worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal My Flower Days, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van data, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, met inbegrip van doch niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of verlies of schade van enigerlei aard die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of product) die via de Dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Mijn Bloemendagen en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of indien u onze website niet langer gebruikt.

Indien u, naar ons eigen goeddunken, nalaat of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, zonder beperking, vroegere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan ons via contact@myflowerdays.com.